Πολεμικό Ναυτικό - Επίσημη Ιστοσελίδα - Κυριακή, 15 Δεκεμβρίου 2013