Πολεμικό Ναυτικό - Επίσημη Ιστοσελίδα - Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου 2013