Πολεμικό Ναυτικό - Επίσημη Ιστοσελίδα - Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2013