Πολεμικό Ναυτικό - Επίσημη Ιστοσελίδα - Κυριακή, 10 Νοεμβρίου 2013