Πολεμικό Ναυτικό - Επίσημη Ιστοσελίδα - Τρίτη, 26 Ιουνίου 2012