Πολεμικό Ναυτικό - Επίσημη Ιστοσελίδα - Τετάρτη, 20 Ιουνίου 2012