Πολεμικό Ναυτικό - Επίσημη Ιστοσελίδα - Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2012