Πολεμικό Ναυτικό - Επίσημη Ιστοσελίδα - Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου 2012