Συνάντηση με Εκπροσώπους Εταιρείας INTRACOM Defense Electronics (IDE)

Συνάντηση με Εκπροσώπους Εταιρείας INTRACOM Defense Electronics (IDE)

Ιουν 06, 2019

       Την Τρίτη 04 Ιουνίου 2019, πραγματοποιήθηκε στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού παρουσίαση από εκπροσώπους της εταιρείας «INTRACOM Defense Electronics (IDE)» κ.κ. Στάθη Καραγιάννη, Γρηγόρη Λαζαράκο, Γεώργιο Τζανέτο και Ιωάννη Σεβδαλή.

       Το αντικείμενο της παρουσίασης αφορούσε τις δυνατότητες της εταιρείας στον τομέα των ευρυζωνικών επικοινωνιών και του δικτυοκεντρικού πολέμου και την παρακολούθησαν αρμόδιοι επιτελείς από το ΓΕΝ και έτερα ΓΕ.

Πλοίαρχος Μιχαήλ Λαμπίρης ΠΝ
Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΝ