Την Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2016, πραγματοποιήθηκε στο ΓΕΝ παρουσίαση από εκπροσώπους εταιρείας THALES HELLAS κ.κ. Αθανάσιο Γεωργιάδη, Σαράντη Ραφτόπουλο και Andre Kellenberger σε αρμόδιους επιτελείς του ΓΕΝ με…
 Την Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2015, πραγματοποιήθηκε στο ΓΕΝ παρουσίαση δυνατοτήτων σκάφους ειδικών δυνάμεων από εκπρόσωπο εταιρείας INDIGO MARINE κ. Γεώργιο Μαγνήσαλη σε αρμόδιους επιτελείς ΓΕΝ και ΑΣ. Αντιπλοίαρχος Αδαμάντιος Χριστοδούλου…
           Την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2015, πραγματοποιήθηκε στο ΓΕΝ συνάντηση εκπροσώπων εταιρείας «ECA GROUP» κ.κ. Dominique Mallet και Ricardo Caponi με αρμόδιους επιτελείς από ΓΕΝ, ΑΣ…
   Την Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2015, , πραγματοποιήθηκε στο ΓΕΝ παρουσίαση από εκπροσώπους εταιρείας «VIRTUALABS SRL» κ.κ. Filippo Neri και Candidoro Giannicchi σε αρμόδιους επιτελείς του ΓΕΝ με θέμα «Υποστήριξη/…
Την Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2015, πραγματοποιήθηκε στο ΓΕΝ παρουσίαση από εκπροσώπους εταιρείας «ELBIT» κ.κ. D. Avital και Y. Pascal σε αρμόδιους επιτελείς του ΓΕΝ, ΑΣ, και ΔΔΜΝ, επί των δυνατοτήτων…