Την Παρασκευή 20 Ιουνίου 2014, πραγματοποιήθηκε στο ΓΕΝ συνάντηση των εκπροσώπων εταιρείας «Anglo-ΒelgianCorporation» κ.κ. Jean-ChristopheVanAcker και Μιχάλη Βενιέρη με αρμόδιους επιτελείς του ΓΕΝ.        Σκοπός…
Την Πέμπτη 5 Ιουνίου και Παρασκευή 13 Ιουνίου 2014, πραγματοποιήθηκαν στο ΓΕΝ συναντήσεις των εκπροσώπων της εταιρείας «TRADETECH ΕΠΕ» κ.κ. Ρ. Αλχανάτη, Χ. Παπαντωνίου, S. Karlsson, M. Gustafsson, O. Pannerup…
       Την Πέμπτη 12 Ιουνίου 2014, πραγματοποιήθηκε στο ΓΕΝ συνάντηση των εκπροσώπων εταιρείας «INTRACOM Defence Electronics» κ.κ. Ι. Σεβδάλη, Σ. Τόπη, και Θ. Πρόκο με αρμόδιους επιτελείς του…
       Την Δευτέρα 26 Μαΐου 2014, πραγματοποιήθηκε στο ΓΕΝ παρουσίαση από εκπροσώπους εταιρείας «CURTISWRIGHT» κ.κ. J. L. Sheffieldκαι Α. Βασιλειάδη, σε αρμόδιους επιτελείς του ΓΕΝ.      …
       Την Τρίτη 27 Μαΐου 2014, πραγματοποιήθηκε στο ΓΕΝ επίσκεψη των εκπροσώπων εταιρείας THALESHELLASSA, κ.κ. Α. Γεωργιάδη και  A. Γκούμα με αρμόδιους επιτελείς του ΓΕΝ.      …