Την Τρίτη 22 Ιουλίου 2014, πραγματοποιήθηκε στο ΓΕΝ συνάντηση των εκπροσώπων εταιρείας ROLLS ROYCE κ.κ. P. D. Stockwell, M. P. Nadin και P. V. Thomas με αρμόδιους…
       Την Πέμπτη 3 Ιουλίου 2014, πραγματοποιήθηκε στο ΓΕΝ επίσκεψη του Διευθύνοντα Συμβούλου της εταιρείας “ΣΙ.ΣΙ.ΓΙΕΝΣΕΝ (ΕΛΛΑΣ) Ε.Π.Ε.” κ. Δ. Καραβέλα και του κ. Κ. Κομποτή, με αρμόδιους…
       Την Τρίτη 8 Ιουλίου 2014, πραγματοποιήθηκε στο ΓΕΝ συνάντηση των εκπροσώπων εταιρείας MBDA κ.κ. M. Damez, C. Destin, και A. J. Marc με αρμόδιους επιτελείς του ΓΕΝ.…
       Την Παρασκευή 20 Ιουνίου 2014, πραγματοποιήθηκε στο ΓΕΝ συνάντηση των εκπροσώπων εταιρείας «L-3» κ.κ. C.Inch, G. Hendrix, J. Beckner και Γ. Λαζαράκο με αρμόδιους επιτελείς του ΓΕΝ.…
       Την Τετάρτη 25 Ιουνίου 2014, πραγματοποιήθηκε στο ΓΕΝ συνάντηση των εκπροσώπων των εταιρειών Franman και Easat κ.κ. Α. Κατσάλη, Ν. Μαλαχία, Κ. Φραγκούλη και G.P. Akehurst με…