Πολεμικό Ναυτικό - Επίσημη Ιστοσελίδα - Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2022