Πολεμικό Ναυτικό - Επίσημη Ιστοσελίδα - Τετάρτη, 04 Μαϊος 2022