Πολεμικό Ναυτικό - Επίσημη Ιστοσελίδα - Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2021