Πολεμικό Ναυτικό - Επίσημη Ιστοσελίδα - Τετάρτη, 18 Αυγούστου 2021