Πολεμικό Ναυτικό - Επίσημη Ιστοσελίδα - Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου 2021