Πολεμικό Ναυτικό - Επίσημη Ιστοσελίδα - Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου 2021