Πολεμικό Ναυτικό - Επίσημη Ιστοσελίδα - Τετάρτη, 05 Φεβρουαρίου 2020