Πολεμικό Ναυτικό - Επίσημη Ιστοσελίδα - Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2019