Πολεμικό Ναυτικό - Επίσημη Ιστοσελίδα - Τετάρτη, 09 Ιανουαρίου 2019