Πολεμικό Ναυτικό - Επίσημη Ιστοσελίδα - Δευτέρα, 28 Ιανουαρίου 2019