Πολεμικό Ναυτικό - Επίσημη Ιστοσελίδα - Σάββατο, 26 Ιανουαρίου 2019