Πολεμικό Ναυτικό - Επίσημη Ιστοσελίδα - Τετάρτη, 23 Ιανουαρίου 2019