Πολεμικό Ναυτικό - Επίσημη Ιστοσελίδα - Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2019