Πολεμικό Ναυτικό - Επίσημη Ιστοσελίδα - Τετάρτη, 18 Απριλίου 2018