Πολεμικό Ναυτικό - Επίσημη Ιστοσελίδα - Τετάρτη, 11 Απριλίου 2018