Πολεμικό Ναυτικό - Επίσημη Ιστοσελίδα - Τετάρτη, 07 Φεβρουαρίου 2018