Πολεμικό Ναυτικό - Επίσημη Ιστοσελίδα - Σάββατο, 02 Σεπτεμβρίου 2017