Πολεμικό Ναυτικό - Επίσημη Ιστοσελίδα - Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2017