Πολεμικό Ναυτικό - Επίσημη Ιστοσελίδα - Τετάρτη, 05 Απριλίου 2017