Πολεμικό Ναυτικό - Επίσημη Ιστοσελίδα - Κυριακή, 29 Ιανουαρίου 2017