Πολεμικό Ναυτικό - Επίσημη Ιστοσελίδα - Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2017