Πολεμικό Ναυτικό - Επίσημη Ιστοσελίδα - Τετάρτη, 11 Μαϊος 2016