Πολεμικό Ναυτικό - Επίσημη Ιστοσελίδα - Τετάρτη, 09 Μαρτίου 2016