Πολεμικό Ναυτικό - Επίσημη Ιστοσελίδα - Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2016