Πολεμικό Ναυτικό - Επίσημη Ιστοσελίδα - Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2016