Πολεμικό Ναυτικό - Επίσημη Ιστοσελίδα - Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2015