Πολεμικό Ναυτικό - Επίσημη Ιστοσελίδα - Τετάρτη, 03 Σεπτεμβρίου 2014