Πολεμικό Ναυτικό - Επίσημη Ιστοσελίδα - Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου 2014