Πολεμικό Ναυτικό - Επίσημη Ιστοσελίδα - Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2014