Πολεμικό Ναυτικό - Επίσημη Ιστοσελίδα - Τρίτη, 02 Σεπτεμβρίου 2014