Πολεμικό Ναυτικό - Επίσημη Ιστοσελίδα - Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2014