Πολεμικό Ναυτικό - Επίσημη Ιστοσελίδα - Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου 2014