Πολεμικό Ναυτικό - Επίσημη Ιστοσελίδα - Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2014