Πολεμικό Ναυτικό - Επίσημη Ιστοσελίδα - Τετάρτη, 02 Ιουλίου 2014