Πολεμικό Ναυτικό - Επίσημη Ιστοσελίδα - Τετάρτη, 16 Ιουλίου 2014