Πολεμικό Ναυτικό - Επίσημη Ιστοσελίδα - Τετάρτη, 25 Ιουνίου 2014