Πολεμικό Ναυτικό - Επίσημη Ιστοσελίδα - Τετάρτη, 01 Οκτωβρίου 2014