Πολεμικό Ναυτικό - Επίσημη Ιστοσελίδα - Σάββατο, 20 Οκτωβρίου 2012